yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Şenkaya'da 71 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dörtyol köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Zedrekom [ Erm ]
■ Kürd yerleşimi metonio
  Karataş köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Karataş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sarıyar köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Cakos
1928 K: Cakosi
R1889 RAl: Caxkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Turnalı köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kotik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk yerleşimi metonio
  Oyuktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Zümrüt köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1946: Pertus
E1902 Epr I.398: Pertıs [ Erm pertk' akk. pertıs "kaleler" ]
E666 Aşx: Pertats P'or (idari bölge) [ Erm "kaleler çukuru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Pertats Por բերդաց փոր (`Kaleler çukuru`) adı verilen yörenin merkezi olan Pertk veya Pertig hisarıdır. Pertıs aynı ismin akkuzativ çoğul halidir. SN
  Alıcık köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Alıcık
R1889 RAl: Alacug
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aşağıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Aşağı Merinis
R1889 RAl: Merines
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
  Yukarıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Yukarı Merinis
R1889 RAl: Merines
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
  Paşalı bld - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Susuz köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Susuz
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Gözalan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Hékesor
R1889 RAl: Ekadzor [ Erm ayketsor "bağdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Balkaya köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Balkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk yerleşimi* metonio
  Bereketli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Teketaş köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Katris
R1889 RAl: Kotris Kışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Şexbizin aşireti).
■ Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio
  Beykaynak köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928, 1946 K, MYK: Pertuvan
E1902 Epr I.397: Pertavank' [ Erm "kalemanastır" ]
  Esenyurt köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Timurkışla köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 RAl: Timurkışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk yerleşimi* metonio
  Uğurlu köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Hanımkom
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Gezenek köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Posik [ Erm po'sig "çukurca" ]
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
  Penek köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Penek
E390, E666 Pav, Aşx: Panag Ark'uni [ Erm "(kral) ordugâhı" ]
■ 20. yy başında Türk/Hayhorom yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN
  Yünören köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ahıskalı Türk yerleşimi* metonio
  Göllet köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1960, 2000 DİE: Kömürlü
1928 K: Göllet
■ Göllet adı yakın tarihte iade edildi. SN
  Yanıkkaval köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Kemis
R1889 RAl: Kyamis
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  İnceçay köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Pancırot
E1902, 1928 Epr, K: Pançırud [ Erm pançrod "sebzeli, pancarlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Söğütler köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Libi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hoşköy köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Hoşköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Evbakan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman kalesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yaymeşe köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Tecirik [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Tütenocak köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Erhiz/Ehriz
R1889 RAl: Ahris
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yoğurtçular köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Zuvart [ Erm zvart' "sevinçli, şen" ]
  Çatalelma köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Nüsünk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeşilkaya köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Mitinder [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Taht köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Taht
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şenkaya ilçe - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Örtülü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Şenkaya merkezinde yerliler yaşamaktadır. Türk
  Özyurt köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Barik [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gaziler köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Bardız
R1889 RAl: Bardus
E666 Aşx: Bardéz [ Erm "bahçe" ]
■ 20. yy başında Hayhorom yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats P'or (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabasıdır. SN
■ Yaptığım tarihi araştırma ve tez incelemelerinde Bardız adının tarihte ilk olarak Partlılar/Arşaklılar (M.S. 42-430) döneminde geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Kür Aras boylarına hakim olan Partlılar’ın son dönemine ait Coğrafi konumlamasını ve Sancak teşkilatını anlatan Kohrenli’ye atfedilen eserde Oltu, Yusufeli çevresindeki Çoruh boylarını içine alan 8 Sancaklı Tayk diğer bir adıyla Taveli eyaletinin 3 Sancağı olarak Bardızat Por ( Bardızlılar) yani Bahçeler, Bostanlar Dersi adıyla ilk defa anılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud’un büyük eseri Divanü Lügat-it Türk adlı büyük sözlükte “ Bahçe ve Bostan” anlamına gelen “Borduz/Burduz” sözünün günümüzden yaklaşık 1590 yıl önceki Bardızat adıyla aynı olması Bardız adının Türkçe olduğunu ispatlamaktadır. Bugüne kadar Bardız’a atfedilen isimlerin hepsi halkımız, bölgede yaşayanlar tarafından bir şekilde uydurup söylendiği ve tarihi dayanağı olmadığını rahatlıla söyleyebilirim. Bardız adı “Bahçeler/Bostanlar Deresi” Anlamını taşımakta olup özbeöz Türkçe’dir. Yine Afganistan’da Bardız adıyla başka bir yerleşim merkezinin bulunması bu ismin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşındığını göstermektedir. Bardız’ın coğafi ve tabiat yapısına bakıldığında da “Bahçeler/Bostanlar Deresi “ adıyla örtüşen bir yapısı olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda Bardız Ermenice yada Rumca bir sözcük değildir. Tarihi kayıtlarda geçtiği şekliyle kullanılması ve 1960 yılında İç İşleri bakanlığı tarafından Gaziler olarak değiştirilen Bardız’ımızın tarihi adın tekrar geri iadesi hususunda bir kamuoyu oluşturulması ve bu konuda resmi temasların yapılması şahsi önerimdir. Türker Gedik
  Akşar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kosor
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İğdeli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: İğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sındıran köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Ekrek
R1889 RAl: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Karakeçili Türkmen yerleşimi* metonio
  Yelkıran köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Murxél
R1889 RAl: Muxrel [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Göreşken köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dokuzelma köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Şamkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Nişantaşı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Keyvank [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Şenpınar köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Doğanköy köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Eğidkom
R1889 RAl: Agitkom
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kayalısu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Çaksor
R1889 RAl: Çaxtsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Atyolu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kod/Koğut [ Erm k'oğud ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Ormanlı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Ersinek
R1889 RAl: Arsenek [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk/Hayhorom yerleşimi.
  Kaynak köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
  Kürkçü köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 RAl: Kürkçü
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Aktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Veya Vartanud `Vartanlı (öz.)`. SN
  Sarıkayalar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ahıskalı Türk yerleşimi. metonio
  Çamlıalan köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Armaşén [ Erm armaşén/armenaşén "Arim/Armen (?) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Yazılı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1960 DİE: Ildır
1928 K: Nazırvanis
R1889 RAl: Nazirvank [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Aydoğdu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Muşéğ
R1889 RAl: Mşex [ Erm mşeğ "dumanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Esence köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Pegir
R1889 RAl: Pager [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ahıskalı Türk yerleşimi. metonio
  Yürekli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Zadgerek [ Erm zadakrag "yalınçiftlik" ]
  Değirmenlidere köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Avındir
R1889 RAl: Ağundir [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Ahıskalı Türk yerleşimi. metonio
  Beşpınarlar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Vağaver [ Erm vağaver "eskiören" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.