Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Şenkaya'da 71 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dörtyol köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Zedrekom [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Karataş köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Karataş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sarıyar köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Cakos
1928 K: Cakosi
R1889 RAl: Caxkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Turnalı köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kotik [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oyuktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Üskühat [ Erm vosgehad "altınekin" ]
  Zümrüt köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1946: Pertus
E1902 Epr I.398: Pertıs [ Erm pertk' akk. pertıs "kaleler" ]
E666 Aşx: Pertats P'or (idari bölge) [ Erm "kaleler çukuru" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Pertats Por բերդաց փոր (`Kaleler çukuru`) adı verilen yörenin merkezi olan Pertk veya Pertig hisarıdır. Pertıs aynı ismin akkuzativ çoğul halidir. SN
  Alıcık köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Alıcık
R1889 RAl: Alacug
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Aşağıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Aşağı Merinıs
R1889 RAl: Merines
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yukarıbakraçlı köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Yukarı Merinis
R1889 RAl: Merines
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Paşalı bld - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Susuz köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Susuz
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Gözalan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Hékesor
R1889 RAl: Ekadzor [ Erm ayketsor "bağdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Balkaya köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Balkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bereketli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Teketaş köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Katris
R1889 RAl: Kotris Kışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Şexbizin) yerleşimi
■ Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio
  Beykaynak köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928, 1946 K, MYK: Pertuvan
E1902 Epr I.397: Pertavank' [ Erm "kalemanastır" ]
  Esenyurt köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Timurkışla köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 RAl: Timurkışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uğurlu köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Hanımkom
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Gezenek köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Posik [ Erm po'sig "çukurca" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Penek köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Penek
E390, E666 Pav, Aşx: Panag Ark'uni [ Erm "(kral) ordugâhı" ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Tayk'/Dayk ilinin (Yusufeli'ndeki İşxan ile birlikte) yönetim makamı ve 3. yy'dan itibaren Mamikonyan bey sülalesinin ordugâhı idi. Kasaba yakınında halen harabe olan devasa kilise 7. yy'da Gatoğigos Nerses Şinoğ tarafından inşa ettirilmiştir. SN
  Yünören köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Göllet köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1960, 2000 DİE: Kömürlü
1928 K: Göllet
■ Göllet adı yakın tarihte iade edildi. SN
  Yanıkkaval köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Kemis
R1889 RAl: Kyamis
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  İnceçay köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Pancırot
E1902, 1928 Epr, K: Pançırud [ Erm pançrod "sebzeli, pancarlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Söğütler köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Libi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hoşköy köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Hoşköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Evbakan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman kalesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yaymeşe köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Tecirik [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Tütenocak köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Erhiz/Ehriz
R1889 RAl: Ahris
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yoğurtçular köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Zuvart [ Erm zvart' "sevinçli, şen" ]
  Çatalelma köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Nüsünk [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Yeşilkaya köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Mitinder [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Taht köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Taht
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şenkaya ilçe - Şenkaya - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Örtülü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Özyurt köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Barik [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gaziler köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Bardız
R1889 RAl: Bardus
E666 Aşx: Bardéz [ Erm "bahçe" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Ermeni tarihinde Bardizats P'or (`Bahçeler çukuru`) adı verilen yörenin merkez kasabasıdır. SN
  Akşar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kosor
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İğdeli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: İğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sındıran köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Ekrek
R1889 RAl: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yelkıran köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Murxél
R1889 RAl: Muxrel [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Göreşken köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Güreşken
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Dokuzelma köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Şamkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Nişantaşı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Keyvank [ Erm keğvank' "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Şenpınar köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Zakim
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Doğanköy köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Eğidkom
R1889 RAl: Agitkom
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kayalısu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Çaksor
R1889 RAl: Çaxtsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Atyolu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kod/Koğut [ Erm k'oğud ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Yeşildemet köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İğnaki [ Erm ]
Alevi yerleşimi
■ Zahuranlı Alevileridir. Yazılı köyüne bakınız. SN
  Ormanlı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Ersinek
R1889 RAl: Arsenek [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk/Rum yerleşimi.
  Kaynak köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
Eski adı: Çornik
1928 K: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kürkçü köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 RAl: Kürkçü
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Aktaş köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Vartanud [ Erm vartenud? "güllü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ Veya Vartanud `Vartanlı (öz.)`. SN
  Sarıkayalar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çamlıalan köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Armaşén [ Erm armaşén/armenaşén "Arim/Armen (?) köyü" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazılı köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1960 DİE: Ildır
1928 K: Nazırvanıs
R1889 RAl: Nazirvank [ Erm ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Yazılı, Yeşildemet ve Beşpınarlar köylerinin Alevi halkı Zahuranlı olarak tanımlanır ve Bitlis'in Zahuran köyünden geldikleri anlatılır. Aslen Kürt oldukları söylenirse de Türkçe konuşurlar. SN
  Aydoğdu köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Muşéğ
R1889 RAl: Mşex [ Erm mşeğ "dumanlı" ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Esence köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Pegir
R1889 RAl: Pager [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yürekli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Zadgerek [ Erm zadakrag "yalınçiftlik" ]
  Değirmenlidere köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Avındir
R1889 RAl: Ağundir [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Beşpınarlar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
Y1900: Vafiá [ Yun βαφειά "boyacılar" ]
R1889 RAl: Vağaver [ Erm vağaver "eskiören" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Yunan iç savaşının ünlü liderlerinden Kapetan Markos Vafiadis bu köylüdür. ■ Köyün şimdiki halkı Zahuranlı Alevileridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km