Çemişgezek'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Venk
1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Hozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Evrek
E1900 AY: Averag [ Erm "ören" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Aşağı Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Siğnek/Sekinek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
■ Kürd/Türk yerleşimi. Mar(d)astan
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 K: Savuk
E800 Aşx: Sôk
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Hemişe
Sünni Türk yerleşimi
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz? "Hıdır oymağı" ]
1927 EH: Xıdros
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928, 1946 K, MYK: Germili
E1900 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Sisna
1912 Kiep: Sisirka
E1900 AY: Sisna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Dimili
1928 K: Atçeken
1912 Kiep: Dümirgi
Sünni Türk yerleşimi
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Rabat
E1900 AY: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Türk Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Maxmunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1901, 1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Ark Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Türk Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: Yukarı Karavank [ Erm k'aravank' "taşmanastır" ]
Kürd (Milan) yerleşimi
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. metonio
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Biradi
1928 K: BiradiMaruşka [ Kürd bîradî "kuyugören" ]
E1900 AY, K&P: Morışga [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şavak) yerleşimi
■ 1993'te boşaltılan köylerdendir. SN
  Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, E1914 NüfÇ, K&P: Ardıga/Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Laluşağı
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1900 AY, K: Hazari [ Erm ]
1835 NüfÇ: Heserek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Bırexi
E1900 AY, Epr: Prexi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Ağlı
Sünni Türk/Kürd yerleşimi
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 Bibi: Çemişkezek
E1163 Mat: Çımışkadzag [ Erm "Çmşgik (öz.) manastırı" ]
Byz: Hierapolis [ Yun "tapınakkent" ]
■ Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes, ya da Ermenice adıyla Çımşkik (h 969-976) burada doğdu. Bölgede Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yaptı. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. ■ Halen nüfusun büyük bölümü Türk asıllı Sünnidir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Sasallı
1912 Kiep: Sasuli
Sünni Türk yerleşimi
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
1835, 1928 NüfÇ, K: Gızı [ Erm gığzi? "ada" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Bükler mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
1530 T: Nornik
Kürd yerleşimi
  Koyunardı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Ağloz
Sünni Türk yerleşimi
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Oğusar [ Erm "üzümtepe" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Setırga
1835, 1928 NüfÇ, K: Setirge
E1900 AY: Setırgents [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
■ 20. yy başında /Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Haranlar mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Germikar [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
  Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E1063 Mat 7: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İmparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd yerleşimi
  Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Eşkünisefine
1835, 1928 NüfÇ, K: Eşgüni Sefine [ Erm aşgni ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Eşkünüzimmiyan
E1900 AY: Aşgani/Aşgni [ Erm ]
1835 NüfÇ: Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Oskih/Oskiğ
E1914 K&P: Ôtsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1900 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürd lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Devderiç
1530 T: Devderic/Derderic [ Erm tavtar'ic "Davut köyü" ]
Alevi yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Sinsor
E1900 AY: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Deke
E1900 AY: Deke/Tekye [ Tr tekye "tekke" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1900 AY: Brastik
■ 1894 salnamesine göre on nüfuzlu Ermeni mezrası idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Axtük
E1901, E1914 Vic, K&P: Hağtug [ Erm յաղթուկ "genişçe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Ulukale
1912 Kiep: Bayezid Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Eğnik
E1901 Vic: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Erkeğan
1518 T: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
■ Kürd (Alevi), Türk (Sünni) yerleşimi. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km