Plur adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 K2: Gökçedere
1709, 1928 , K: Pulur
E1902 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 K: Pulur
E1880 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075: Plurs [ Erm plurk' akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sunak köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Pulur
E1060 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
  Karakoçlar köy - Olur - Erzurum
E1902 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
1574, 1928 , K: Pulur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 K: Pülur [ Erm plur "tepe" ]
E1895 HSH: Plur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yığıntepe köy - Merkez - Ağrı
1902, 1928 K: Yeğnitepe
E1902 Epr I.404: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesine yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Şimdi Kürt Karapapak karışık yerleşimidir. mose
  Enginalan köy - Merkez - Iğdır
1928 K: Pulur
1900 UK: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km