Hins adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydınlık bld - Merkez-Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960 DİE: Dumlu
1928 K: Hins
E1880: Hinok, Hnits [ Erm "beşler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 692 Ermeni, 89 Türk nüfusu vardı. Nominativ Hink (beş) adının genitiv hali Hinok', genitiv çoğulu Hnits'tir. Türkçe biçim bu sonuncusundan türemiş görünüyor. SN
  Kurbançayırı köy - Pasinler - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Hins
E400, E1902 Epr II.330-331: Hintsk' [ Erm ]
■ Nerses Bartev gatoğigos tarafından 4. yy'da inşa edilen Garmirvank manastırı bu köyün yakınındaydı. Eprigyan bu manastırın 1828'e dek zengin ve güçlü bir kurum iken 19. yy sonlarında zaruret içine düştüğünü anlatır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km