Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Hasankale adında 1 yerleşim bulundu.
  Pasinler ilçe - Pasinler - Erzurum
1928 K: Hasankale
E482: Vağarşavan [ Erm "Vağarşag kenti" ]
E482 MKh: Paseank' (idari bölge) [ Erm "Pasen'ler (Yukarı ve Aşağı)" ]
Ark Xe: Phasianoi (idari bölge) [ Yun "Pasian'lar" ]
■ Yukarı Pasin (şimdi Pasinler ilçesi) ve Aşağı Pasin (Horasan ilçesi) olmak üzere iki bölgeden oluşur. Ermenice Baseank'/Paseank' bölge adı 5. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup, Türkçedeki gibi daima çoğul kullanılır. Yunancada Basianê/Phasianê ülke adı MÖ 5. yy'dan itibaren kayda geçmiştir. Ksenophon'a göre Phasianoí `P'aslılar` Aras nehrinin kaynakları yöresinde yaşayan bir kavim veya aşirettir. ■ Hasankale kasabası eski Vağarşavan `Vağarşag kenti` yerindedir. Herhangi bir tarihi kişiye tekabül etmeyen Hasan adı muhtemelen *Basean Kal'ası adından uyarlanmıştır. SN
■ Gürcüce: Basiani (ბასიანი) ''Basilar'', ''Basli (yer)''. Eski bir Kolh (Proto-kartvel) boyu adından geldiği öne sürülmüştür. GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km